Onder de titel ‘Breng in kaart waar je energie van krijgt’ is een artikel over Breinvoorkeuren NBI® in het juni nummer van OR-informatie (het blad voor Ondernemingsraden van Vakmedianet, voorheen Kluwer) gepubliceerd.

In het artikel wordt beschreven wat je kunt met Breinvoorkeuren NBI®  in een Ondernemingsraad.

Achtereenvolgens komt aan de orde: team-building, effectiever overleg met de directeur, taakverdeling in de OR en communicatie met de achterban (jargon voor de collega’s van de OR-leden).

Pin It on Pinterest

Share This