FAQ / Veel gestelde vragen

Hieronder 9 veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag bij Contact

Hoe betrouwbaar is Breinvoorkeuren NBI®?

​Dr. Kobus Neethling heeft, onder research leiding van Prof. Paul Torrence van de University of Georgia, eerst NBI® voor volwassenen ontwikkeld voordat hij dezelfde methode toepaste om andere instrumenten te ontwikkelen. Inmiddels hebben meer dan 1.000.000 volwassenen en kinderen in verschillende landen NBI®-vragenlijsten ingevuld. De resultaten zijn significant U kunt het rapport Neethling Brain Instruments – research findings hier downloaden

Wat zijn de voordelen van Breinvoorkeuren NBI®?

  • Het is een van de leidende diagnostische instrumenten ter wereld;
  • U krijgt snel inzicht in oorzaken van vastlopende communicatie;
  • Het is gemakkelijk te begrijpen, herkenbaar en direct praktisch toepasbaar;
  • Een profiel met niet alleen 4 kwadranten maar ook 8 dimensies;
  • Het is niet duur;
  • Het is bewezen betrouwbaar;
  • Het is gebaseerd op de werking van het brein.

Maakt het uit onder welke omstandigheden ik een NBI®-vragenlijst in vul?

Een aantal zaken kunnen de resultaten beïnvloeden, zoals uw huidige omstandigheden, stemming, vermoeidheid, de snelheid waarmee u de vragen invult, de reden waarom u de vragen invult – zelfs uw eventuele poging om er een ‘acceptabel’ profiel uit te krijgen kan meespelen. Echter, de betrouwbaarheid na een bepaald interval (8 maanden) is gemeten in 2004 en de resultaten vielen ruim binnen de grenswaarden voor dit soort methoden. Lees meer

Verandert mijn NBI®-profiel in de loop der tijd?

NBI® meet alleen uw HUIDIGE breinvoorkeuren. Er worden geen vragen gesteld over historische gebeurtenissen of besluiten uit uw verleden die niet gerelateerd zijn aan het meten en vaststellen van breinvoorkeuren. Het kan dus zijn dat uw scores in de vier kwadranten en 8 dimensies van het breinprofiel in de loop der tijd wat hoger of wat lager uitvallen, maar het overall beeld blijft over het algemeen hetzelfde.

Kan ik de uitslag beïnvloeden?

​Het is zeker mogelijk om een breinvoorkeuren profiel te fabriceren. Maar waarom zou u dat doen? De uitkomst beschrijft dan niet meer de voorkeuren van een echt bestaand persoon, alleen van degene zoals u zich probeert voor te doen. Als u anderen ontmoet of in een team werkt komen uw ware brreinvoorkeuren onherroepelijk toch naar buiten en worden zij zichtbaar door uw gedrag.

Vanaf welke leeftijd kan ik Breinvoorkeuren NBI® gebruiken?

Een van de grootste voordelen van Breinvoorkeuren NBI® is dat er ook vragenlijsten zijn voor kinderen. Vanaf ongeveer 5-8 jaar gebruiken we de Young Child Indicator, die alleen een indicatie geeft over linker- en rechterhersenhelft voorkeuren. De Leerlingenvragenlijst (alleen 4 kwadranten) vanaf 9 jaar kan gebruikt worden voor vakkenpakket en school-keuze. De Studentenvragenlijst (4 kwadranten en 8 dimensies), vanaf ongeveer 15 jaar kan goed gebruikt worden voor advies over vervolg opleiding en/of loopbaankeuze.

Stopt Breinvoorkeuren NBI® 7 miljard mensen in 4 en 8 hokjes?

Breinvoorkeuren NBI® gaat er van uit dat de 7 miljard mensen op aarde enige voorkeuren delen maar altijd in unieke combinaties. Dat komt tot uiting in een uniek breinprofiel voor ieder individu. Breinvoorkeuren NBI® stopt u niet in 4 of 8 hokjes. U bent geen ‘L2-er’ of een ‘Volbrenger’. U bent een mens. Uw profiel geeft een indicatie in welke kwadranten en dimensies u dominante en minder dominante voorkeuren heeft. Niemand heeft alleen voorkeuren in één kwadrant of dimensie en nul voorkeuren in andere kwadranten of dimensies.

Wat kan ik met een breinvoorkeuren profiel?

Een groot voordeel van Breinvoorkeuren NBI® is dat het gemakkelijk te begrijpen is. En daardoor kunt u het inzicht dat u krijgt van uw breinvoorkeuren profiel, gemakkelijk toepassen in de praktijk. U begrijpt uzelf en anderen beter waardoor u beter kunt communiceren en betere besluiten kunt nemen. U krijgt aanbevelingen voor uw zakelijk en persoonlijk leven, voor studie en loopbaan en eventueel ook voor bepaalde sporten en dieet.

Waarom werkt Breinvoorkeuren NBI® met Licentiehouders?

De methode is gemakkelijk te begrijpen. Maar we willen niet dat mensen in hokjes worden gestopt. De adviezen die op Breinvoorkeuren NBI® gebaseerd zijn hebben vaak veel invloed op de levens van degenen die de vragenlijsten invullen. De licentiehouders zijn geschoold in het op een kwalitatief goede en juiste manier interpreteren van de breinvoorkeuren profielen. Daarom kunt u geen losse vragenlijst invullen maar kan dat alleen via een licentiehouder.

Wat is het verschil met andere instrumenten?

Breinvoorkeuren NBI® helpt om uw breinprofiel te ontdekken, dat wat u van nature gemakkelijk afgaat, wat u energie geeft. Andere instrumenten kijken eerder naar vaardigheden, naar comfortzones, naar aangeleerd gedrag of naar psychologische en gedragskenmerken oftewel persoonlijkheid. Aangeleerde vaardigheden geven niet altijd energie. Persoonlijkheid wordt door omgeving en opvoeding beïnvloedt en heeft meer te maken met uiterlijk gedrag, dat wat de omgeving van iemand ziet. Twee mensen met hetzelfde persoonlijkheidstype kunnen toch verschillende breinvoorkeuren profielen hebben. Het belangrijkste verschil met andere instrumenten is dat Breinvoorkeuren NBI® gemakkelijk te begrijpen en uit te leggen is en daardoor gemakkelijk toe te passen in het dagelijks leven.

Pin It on Pinterest

Share This