Het Nieuwe Werken (HNW) wordt door velen aangeprezen als een geweldige vernieuwing voor iedereen. Uit promotie-onderzoek van dr. Marjette Slijkhuis blijkt echter dat HNW niet voor iedereen een vooruitgang is. Mensen met behoefte aan structuur worden niet gemotiveerd door HNW. Zij zitten niet te wachten op vrijheid en autonomie. Ze willen een leidinggevende die stap voor stap aangeeft wat ze moeten doen. Tot zover dr. Slijkhuis.

Overigens staat dit eigenlijk geheel los van HNW. Net als het tegenovergestelde, dat HNW onlosmakelijk zou zijn verbonden met resultaat gericht leidinggeven en meer regelvrijheid. Hoezo zou dat alleen met HNW kunnen? Dat is sowieso een goed idee, HNW of niet. Maar dit terzijde.

Terug naar het onderzoek van dr. Slijkhuis. Met de methode Neethling Brain Instruments (NBI®), in Nederland onder de naam Breinvoorkeuren NBI®, kunt u zien welke breinvoorkeuren iemand heeft. Mensen met een sterke voorkeur voor een stapsgewijze aanpak en structuur komen duidelijk in beeld. En ook de mensen die behoefte hebben aan afwisseling, het grote plaatje en verbeelding. Mensen met hoge voorkeuren daarvoor zullen eerder HNW omarmen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de grote promotors en guru’s van HNW zelf vooral die breinvoorkeuren hebben.

Moraal van het verhaal is tweeledig: Allereerst hebben we HNW niet nodig om medewerkers meer regelmogelijkheden en autonomie te geven of te sturen op resultaat in plaats van aanwezigheid. En ten tweede: als u in uw team de medewerkers een vragenlijst Breinvoorkeuren NBI® in laat vullen kunt u gerichter taken toewijzen, beter (ook onderling) communiceren en als team veel efficiënter werken.

Pin It on Pinterest

Share This