Makheni en Koen, in hun huis in Noordwijkerhout voor de rubriek: Spitsuur – Economiepagina weekendeditie NRC Handelsblad. © David Galjaard

Breinvoorkeuren beïnvloedt hun dagelijks leven

In NRC Handelsblad van zaterdag 4 februari worden de licentiegevers van het Nederlandse agentschap van NBI® geïnterviewd. Het is vooral een persoonlijk verhaal over hoe hun breinvoorkeuren hun dagelijks leven beïnvloedt. Maar ook dat hun beider breinvoorkeuren wel degelijk een rol hebben gespeeld bij het aangaan van een relatie met elkaar. Beiden hebben hoge voorkeuren in het R1 kwadrant van NBI® (zie Wat is NBI®) en dat houdt in dat zij gemakkelijk risico’s nemen, in zijn voor veranderingen en ‘spur of the moment’ besluiten nemen. Als zij beiden, of als een van hen, hele andere breinvoorkeuren hadden gehad waren zij zeer waarschijnlijk nu niet bij elkaar geweest. Iedere dag is anders en zij hebben geen behoefte aan structuur.

Lage voorkeuren: niet met plezier

Makheni en Koen hebben lage voorkeuren in het L2 kwadrant en dat betekent dat ze van nature niet veel oog hebben voor details en voor stap voor stap aanpak. Dus de boekhouding voor hun eigen bedrijf Breinvoorkeuren NBI® besteden ze liever uit. Alleen kijkend naar hun intellectuele vermogens zouden zij dat best zelf kunnen doen, maar ze zouden het zeker niet met plezier doen.

U kunt het interview lezen door hier te klikken.

Pin It on Pinterest

Share This