Onderwijs en opvoeding

Breinvoorkeuren NBI® – Onderwijs en opvoeding

Leraar/Trainer

Het Breinvoorkeuren NBI® Leraar/trainer instrument geeft inzicht in de manier waarop u lesgeeft. De beste leraar of trainer houdt rekening met alle breinvoorkeuren die aanwezig zijn in uw klas of trainingsgroep. We noemen dat ‘Whole brain teaching’. Om dat te kunnen is het allereerst belangrijk om het eigen breinprofiel als leraar of trainer te kennen.

Young Child Indicator (indicator voor het jonge kind)

De Breinvoorkeuren NBI® Young Child Indicator geeft inzicht in de linker- en rechter hersenhelft voorkeuren van het jonge kind (5-8 jaar). De hersenen van jonge kinderen ontwikkelen zich nog behoorlijk. Een voorkeur voor linker- of rechter hersenhelft-processen is vaak wel al zichtbaar. Bij dit instrument wordt niet met tekst gewerkt. De kinderen moeten steeds kiezen uit een aantal plaatjes. Dit instrument kan helpen bij de keuzen voor vervolg-onderwijs en bij een beter begrip voor het kind. Het kan heel goed gebruikt worden samen met het Ouderschapsstijl instrument en het Leraar/trainer instrument.

Leerling

Het Breinvoorkeuren NBI® Leerling instrument meet de breinvoorkeuren van leerlingen (9-14 jaar). Sommige leerlingen willen graag orde en structuur, anderen doen het veel beter zonder al te veel regels en tijdschema’s. Dit instrument kan goed gebruikt worden bij de schoolkeuze en de keuze van vakkenpakketten.

Student

Het Breinvoorkeuren NBI® Student instrument meet de breinvoorkeuren van studenten (15-19 jaar). Studenten leren beter als zij rekening houden met hun breinvoorkeuren. Dit instrument kan goed gebruikt worden bij het kiezen van een vervolg-opleiding of studie en bij de keuze voor een bepaalde carriëre.

Ouderschapsstijl

Het Breinvoorkeuren NBI® Ouderschapsstijl instrument geeft inzicht in uw ouderschapsstijl en in kwesties die belangrijk kunnen zijn voor u (maar misschien niet voor uw partner of kind). Het laat zien waar eventueel ruimte is voor groei. Uw ouderschapsprofiel kan verschillen van uw algemene breinvoorkeuren en van de breinvoorkeuren van uw kind of uw partner. U kunt een betere ouder worden door daar rekening mee te houden.

Relatiestijl

Het Breinvoorkeuren NBI® Relatiestijl instrument geeft inzicht in hoe u relaties aangaat, hoe u reageert op anderen en wat u wel niet en prettig vindt aan de voorkeuren van de mensen die dicht bij u staan. Inzicht in de relatiestijl van u en uw partner kunnen leiden tot meer begrip, verdraagzaamheid en stimulansen in de relatie in plaats van frustratie en kritiek.

Pin It on Pinterest

Share This